Chcesz z nami współpracować? Skontaktuj się z nami!

Skompletuj narzędzia f-gaz

F-gaz dla przedsiębiorcy – spełnij wymagania!

To hasło kojarzy się z uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do legalnej instalacji, naprawy, konserwacji oraz serwisowania i likwidacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Obowiązek ten wynika z działań ograniczających emisję fluorowanych gazów cieplarnianych, wpływających negatywnie na warstwę ozonową i wywołujących efekt cieplarniany.

Wymóg ustawowy

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność dla osób trzecich, musi posiadać niezbędne minimalne wyposażenie narzedzi-f-gazowych, które można zamówić w naszym panelu B2B Prymus HVACR
1. Elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy
2. Płyny pieniące do wykrywania nieszczelności >>>TESTER PULSAR 400 ml 
3. Zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia
4. Stacja do odzysku czynnika chłodniczego >>> STACJA VALUE VRR-12L
5. Węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia
6. Pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego od 270 Pa
7. Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych albo odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych >>> ZESTAW VALUE VMG-2-R22-B03 
8. Butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego i waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą 
9. Zestaw do lutowania twardego, gazowy lub elektryczny
10. Zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie >>>  KLUCZ DO ZAWORÓW 
11. Obcinarka rolkowa do rur miedzianych >>> PRZECINARKA KRĄŻKOWA 1/8″-3/4″ 
12. Zestaw giętarek do rur miedzianych >>>  GIĘTRKA KUSZOWA CH-404L 
13. Zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych >>>  KIELICHARKA VALUE VFT-809IS 
14. Zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych
15. Przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz
16. Przyrząd do pomiaru temperatury od −20ºC do +150ºC, o dokładności co najmniej 1ºC
17. Szczypce ewakuacyjne z zaworem serwisowym >>>  SZCZYPCE DO EWAKUACJI CZYNNIKA 
18. Środki ochrony indywidualnej, w tym okulary ochronne i rękawice ochronne.

Szczegółowe zasady uzyskania certyfikatu

dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wyjaśnia  UDT , który jest jednostką certyfikującą. Urząd Dozoru Technicznego prowadzi również rejestr wydanych, zawieszonych, odwieszonych lub cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do egzaminu można pobrać  TUTAJ .